75
bodů štěstí
41
bodů aktivity
-15
bodů zodpovědnosti
37
bodů komunikace

Test osobnosti


O co se jedná? Tento test zahrnuje všechny stránky Vaší osobnosti. Na základě výsledků tohoto testu můžete zjistit jak si vedete v jednotlivých sekcích Vašeho života.

Výsledky Oxfordského testu osobností podávají náhled na osobnost člověka tím, že měří různé charakteristiky a vlastnosti daného člověka. Příklad dobré vlastnosti je čestnost.

Tento test se skládá celkem z 200 otázek a ty jsou rozděleny do 10 sad po 20 otázkách. Každá sada představuje jednu vlastnost a výsledkem je tedy posouzení celkem 10 vlastností. 

Otázky jsou velmi jednoduché a je možné na ně odpovědět pouze anone nebo možná. V každé sadě se sečtou body a ty vám dají výsledné skóre vlastnosti.

Po odeslání vyplněného testu, se Vám ozve kvalifikovaný člen našeho týmu a domluví si s Vámi konzultaci, která se realizuje osobně. Na té společně projdete test a vyhodnocení Vaší situace a možností na zlepšení.

Tak co, zajímá Vás, jak si v testu povedete vy?

Zajímá Vás jak si v testu povedete?