Kurzy

ETIKA A PŘEŽITÍ


Osobní hodnota a integrita znamená chovat se čestně a správně, i když se na Vás nikdo nedívá. Jak napravit svoji chybu? Podle jakých měřítek posuzovat, co je dobré a co špatné? Jaký je rozdíl mezi etikou a morálkou? Jak spolu souvisí poctivost a osobní svoboda? Dělat či nedělat osobní kompromisy se svým přesvědčením? Obnovte svou schopnost být sám sobě rádcem a odolejte společenskému tlaku a obavám z toho, co si o Vás pomyslí „druzí“.

Proč se jeden den cítíme dobře a druhý den špatně, aniž by pro to existoval nějaký zjevný důvod? Je to jen štěstí nebo náhoda, co způsobuje, že se Vám jednou daří dobře a podruhé špatně? Kurz Jak překonat vzestupy a pády v životě Vám pomůže zjistit, co a kdo způsobuje, že se z Vašeho života stává emoční horská dráha, a rozpoznat tak, kdo jsou Vaši přátelé.

Existují přesné a konkrétní prvky společné všem lidským vztahům, ať už rodinným nebo pracovním, příležitostným nebo intimním, krátkým nebo dlouhým. Když je znáte a víte, jak je použít, můžete vytvořit náklonnost, vzájemnou podporu a obdiv, které vedou k opravdovému vztahu. Existuje společný jmenovatel pro všechny hádky a potíže. Znáte-li ho a víte, jak ho použít, můžete vyřešit jakýkoli konflikt a obnovit tak harmonii a porozumění.

Vaše přežití závisí na poznání toho, na koho se můžete spolehnout. Jak ale můžete vědět, kdo jsou Vaši skuteční přátelé? Jak můžete zjistit, zda vstup jiného společníka do Vašeho podnikání přinese úspěch? Existuje způsob, jakým lze předvídat chování někoho jiného? Ano. Existují základní prvky lidského chování. Pokud je znáte, dokážete se v lidech vyznat a pozorováním jejich chování o nich můžete zjistit mnohem víc.

Sebedůvěra je něco, čeho by většina lidí chtěla mít víc, ale nejsou si jistí, jak toho dosáhnout. K tomu, aby člověk mohl zvýšit svou sebedůvěru, musí nejprve pochopit to, co ji snižuje. Pokud ví, proč se tak děje, může zvrátit situaci a obnovit svou sebedůvěru. Znalosti a nástroje z tohoto kurzu Vám pomohou dosáhnout nové úrovně sebevědomí.

Osobnostní dotazník

Vyplňte bezplatně osobnostní dotazník a my Vám jej s radostí vyhodnotíme. Následně se Vám ozveme s výsledky.